7.1. Křtu Páně Bohoslužba v Husově sboru v 9.00 (Gn 1,1-5, Sk 19,1-7, Mk 1,4-11) RADA STARŠÍCH

11.1. Ekumenická bohoslužba slova (alianční týden modliteb) Modlitebna ČC evangelické v 17.00

18.1. biblická hodina, fara ČCSH v 18.00

19.1. Ekumenická bohoslužba slova V DUCHU TAIZE, řk fara v 17.30

Kontakty

Farní úřad CČSH ve Vysokém Mýtě

Javornického 253/IV
566 01   VYSOKÉ MÝTO

tel.: 468 003 284
mob.: 776 665 132
e-mail.: jiri.plhak@unet.cz

IČO: 61 23 90 62

Průvodkyně a sborovnice

Paní Zdeňka Schejbalová
Dobříkov 62
Tel.: 732 589 588

Obec Dobříkov

www.dobrikov.cz
tel.: 465 481 273
mob.: 724 189 558

2011  ©  CESH Vysoké Mýto
od NcQ