25.5. NOC KOSTELŮ, společné zahájení v chrámu sv. Vavřince v 17.00 HRA PRO DĚTI DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PO ZTRACENÉM OBRAZU PETRA BRANDLA Husův sbor Kytarový recitál Markéty Vedralové)

29.5. přednáška doc. Pavla Hoška VÝZNAM PŘÍBĚHU V ŽIDOVSKÉ TRADICI Sál ZUŠ v 18.30

1.6. VEČER S VYPRAVĚČEM MARTINEM HAKEM, v 18.30 u včelína v Dobříkově

29.5. přednáška biskupa Václava Malého NOVÉ PODNĚTY V DOKUMENTECH PAPEŽE FRANTIŠKA Sál ZUŠ v 18.30

Bohoslužby

v kostele Všech svatých v Dobříkově

BOHOSLUŽBY SE V KOSTELE VŠECH SVATÝCH V DOBŘÍKOVĚ KONAJÍ KAŽDOU DRUHOU A ČTVRTOU NEDĚLI V MĚSÍCI OD 14.00 NENÍ-LI UVEDENO JINAK

PROGRAM BOHOSLUŽEB - v dubnu - červnu 2018
8.4. bohoslužba v kostele Všech svatých v Dobříkově ve 14.00

22.4. bohoslužba v kostele Všech svatých v Dobříkově ve 14.00

13.5. bohoslužba v kostele Všech svatých v Dobříkově ve 14.00

27.5. bohoslužba v kostele Všech svatých v Dobříkově ve 14.00

10.6.bohoslužba v kostele Všech svatých v Dobříkově ve 14.00

24.6.bohoslužba v kostele Všech svatých v Dobříkově ve 14.00
Měsíční program bohoslužeb a dalších akcí naleznete ve Sborovém zpravodaji.

2011  ©  CESH Vysoké Mýto
od NcQ