29.5. přednáška biskupa Václava Malého NOVÉ PODNĚTY V DOKUMENTECH PAPEŽE FRANTIŠKA Sál ZUŠ v 18.30

18.6. biblická hodina, fara v 18.00 Téma: Židovská modlitba

23.6. VIKARIÁTNÍ DEN V PARDUBICÍCH Konaný k výročí otevření Husova sboru v Pardubicích

24.6. KLOBOUKOVÝ KONCERT smyčcového kvarteta Precordi z Horního Jelení Koncert se uskuteční v parku vedle podkarpatského kostela Všech svatých v Dobříkově od 16.00

Bohoslužby

v kostele Všech svatých v Dobříkově

BOHOSLUŽBY SE V KOSTELE VŠECH SVATÝCH V DOBŘÍKOVĚ KONAJÍ KAŽDOU DRUHOU A ČTVRTOU NEDĚLI V MĚSÍCI OD 14.00 NENÍ-LI UVEDENO JINAK

PROGRAM BOHOSLUŽEB - v dubnu - červnu 2018
8.4. bohoslužba v kostele Všech svatých v Dobříkově ve 14.00

22.4. bohoslužba v kostele Všech svatých v Dobříkově ve 14.00

13.5. bohoslužba v kostele Všech svatých v Dobříkově ve 14.00

27.5. bohoslužba v kostele Všech svatých v Dobříkově ve 14.00

10.6.bohoslužba v kostele Všech svatých v Dobříkově ve 14.00

24.6.bohoslužba v kostele Všech svatých v Dobříkově ve 14.00
Měsíční program bohoslužeb a dalších akcí naleznete ve Sborovém zpravodaji.

2011  ©  CESH Vysoké Mýto
od NcQ