14.9. BENEFIČNÍ ZAHRADNÍ ZÁBAVA v Masarykových sadech u Husova sboru od 14.00

21.9.DIECÉZNÍ DEN V HRADCI KRÁLOVÉ od 11.00 ve sboru kněze Ambrože

25.9. biblické čtení pro děti, fara v 17.30 NOVOZÁKONNÍ PODOBENSTVÍ

30.9. BIBLICKÁ HODINA, téma KŘESŤANSKÉ KRÉDO, fara v 18.00

Bohoslužby

v kostele Všech svatých v Dobříkově

BOHOSLUŽBY SE V KOSTELE VŠECH SVATÝCH V DOBŘÍKOVĚ KONAJÍ KAŽDOU DRUHOU A ČTVRTOU NEDĚLI V MĚSÍCI OD 14.00 NENÍ-LI UVEDENO JINAK

15.9. bohoslužba ve 14.00
29.9. bohoslužba ve 14.00
13.10. bohoslužba ve 14.00
27.10. bohoslužba ve 14.00
3.11. památka zesnulých - bohoslužba ve 14.00
17.11. bohoslužba ve 14.00
1.12. 1 neděle adventní - bohoslužba ve 14.00

V LEDNU A ÚNORU ROKU 2019 SE BOHOSLUŽBY V KOSTELE VŠECH SVATÝCH V DOBŘÍKOVĚ NEKONAJÍ








Měsíční program bohoslužeb a dalších akcí naleznete ve Sborovém zpravodaji.

2011  ©  CESH Vysoké Mýto
od NcQ