13.4. setkání uprchlických rodin z Ukrajiny, modlitebna Husova sboru od 16.00

14.4. ZELENÝ ČTVRTEK - pašijové čtení ve sboru Českobratrské církve evangelické v  17.00

15.4. pobožnost na VELKÝ PÁTEK v Husově sboru v 16.00, v kostele Všech svatých v Dobříkově v 18.00

16.4. slavnost Zmrtvýchvstání Páně - vigilie na BÍLOU SOBOTU v Husově sboru ve 20.00, v kostele Všech svatých v Dobříkově ve 23.00

17.4. slavnost Zmrtvýchvstání Páně BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ v  Husově sboru v 9.00, v Dobříkově ve 13.30

Historie

Kostel byl postaven v roce 1669 ve Velké Kopani na Podkarpatské Rusi. Po necelých 200 letech byl z důvodu malé kapacity prodán za 255 zlatýcha převezen do nedalekého Cholmovce (dříve Helmovce) u Vinohradiva na hranicích s Rumunskem. V roce 1908 byla jeho konstrukce ještě celistvá, ale již ve dvacátých letech se stav kostelíka natolik zhoršil, že došlo k rozebrání střechy oltářního srubu a horní části jehlancovité věže. Do kostela byly v té době přeneseny ikony z nedalekého zaniklého dřevěného kostelíka v Trosniku.

Jde o dvousrubovou roubenou stavbu náležející k marmarošskému typu gotických podkarpatských kostelů, nacházejících se na Podkarpatské Rusi převážně v oblasti Chustu a Tjačiva. Vnitřní uspořádání chrámu zachovává trojdílné členění, odpovídající východokřesťanské tradici.

S myšlenkou na převoz dřevěného kostelíka z Podkarpatské Rusi přišel senátor Václav Klofáč již koncem dvacátých let 20. století. V roce 1930, poté, co obecní zastupitelstvo v Dobříkově schválilo odprodej obecního pozemku a pan senátor získal půjčku od místní kampeličky, zakoupil za 16 tisíc korun československých značně poničený kostelík v Cholmovci.

Do první fáze převozu se zapojila většina obyvatel Cholmovce. Na povozech byl rozebraný kostel převezen na nejbližší vlakovou stanici a odtud přes Užhorod dopraven do Zámrsku. Přepravou kostela a jeho následným sroubením byl pověřen tesařský mistr z Užhorodu Cyril Bartušek. Na jaře 1931 bylo z Užhorodu vlakem odesláno vnitřní vybavení kostela. Restaurování ikonostasu, společně s dalšími ikonami, provedl akademický malíř Vlastimil Košvanec z Prahy.

Do poloviny roku 1931 byly na kostele, vedle generální opravy střechy, provedeny další klempířské, sklenářské a natěračské práce a už na počátku července byla většina oprav dokončena. Ve věži byly zavěšeny dva zvony vyrobené firmou Herold z Chomutova. Celkové náklady na koupi, transfer a opravu kostela dosáhly částky 41 tisíc korun československých. Většina nákladů byla hrazena výhradně ze soukromých prostředků senátora Václava Klofáče.

Slavnostní otevření se uskutečnilo 6. července 1931 za přítomnosti obyvatel Dobříkova a mnoha významných hostů. Bohoslužbu sloužil patriarcha Gustav Adolf Procházka a kostek byl poté darován Církvi československé (husitské).

2011  ©  CESH Vysoké Mýto
od NcQ