Aktuality

18.11. BIBLICKÁ HODINA, téma KŘESŤANSKÉ KRÉDO, fara v 18.00

21.11. DĚKOVNÁ EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA ZA DAR SVOBODY chrám sv. Vavřince v 17.00

23.11. ADVENTNÍ TVOŘIVÁ DÍLNA Adventní hraní a zdobení v suterénu Husova sboru ve Vysokém Mýtě od 9.30

1.12. 1. NEDĚLE ADVENTNÍ,bohoslužba v Husově sboru v 9.00, ve 14.00 v Dobříkově

O Bohu neříkáme tolik, kolik je třeba, ale kolik je člověk schopen pochopit a kolik může naše slabost snést. Nevysvětlujeme, co je Bůh, ale protože toho o něm s přesností mnoho nevíme, pokorně vyznáváme, že ho neznáme dokonale. I vyznání naší nedokonalosti je velkým poznáním Boha.

Svatý Cyril Jeruzalémský

"Nebát se újmy, v tom je síla. Nepotvrzovat si svou životní hodnotu životním úspěchem, v tom je životní skromnost i hrdost. Nepřehlížeti měřítka, co je velké a malé, vážné a nepodstatné, v tom je životní pohled. Neomýliti se v těchto věcech, v tom je životní přímost. Na mně nezáleží. Záleží na tom, co bych měl jako člověk bráti vážně. Nezáleží na tom, jestli jsem to někam přivedl. Záleží na pravdách; ty trvají, i když jsem selhal. Nejsem z těch, kteří chtějí učiti životu, ale nedám si vzíti, abych o něm nepřemýšlel. Všechno mi praví, že život je třaba bráti vážně. Rozhodně není jen výhodnou příležitostí pro žádostivce a jeho zisky nejsou výhradně na straně aktiv."

Josef Čapek, Psáno do mraků

21.11. EKUMENICKÉ DĚKOVNÁ BOHOSLUŽBA ZA DAR SVOBODYA
CHRÁM SV. VAVŘINCE V 17.00 sboru od 14.00

ADVENTNÍ TVOŘIVÁ DÍLNA V SOBOTU 23.11. 2019 OD 9.30 V HUSOVĚ SBORU VE VYSOKÉM MÝTĚ

KONCERT VLADIMÍRA MERTY VE STŘEDU 4.12. V M KLUBU VE VYSOKÉM MÝTĚ OD 20.00

25.9. biblické čtení pro děti, fara v 17.30 NOVOZÁKONNÍ PODOBENSTVÍ

<
2013  ©  CČSH Vysoké Mýto
od NcQ