Aktuality

1.4. velikonoční dílna pro děti pletení pomlázek, velikonoční tvoření suterén v Husově sboru od 9.30

2.4. 6.neděle postní - Květná bohoslužba v Husově sboru v 9.00, v Ústí nad Orlicí ve 14.00

5.4. promítání dokumentárního filmu JESENÍKY království horské divočiny Šemberovo divadlo v 19.00

6.4. pašijové čtení na Zelený čtvrtek modlitebna v Husově sboru v 17.00

7.4. pobožnost na Velký pátek modlitebna v Husově sboru v 16.00, v Dobříkově v 18.00

8.4. vigilie na Bílou sobotu bohoslužba v Husově sboru ve 20.00, v Dobříkově ve 23.00

9.4. Hod Boží velikonoční bohoslužba v Husově sboru v 9.00, v Dobříkově ve 13.30, v Chocni v 15.00

O Bohu neříkáme tolik, kolik je třeba, ale kolik je člověk schopen pochopit a kolik může naše slabost snést. Nevysvětlujeme, co je Bůh, ale protože toho o něm s přesností mnoho nevíme, pokorně vyznáváme, že ho neznáme dokonale. I vyznání naší nedokonalosti je velkým poznáním Boha.

Svatý Cyril Jeruzalémský

"Nebát se újmy, v tom je síla. Nepotvrzovat si svou životní hodnotu životním úspěchem, v tom je životní skromnost i hrdost. Nepřehlížeti měřítka, co je velké a malé, vážné a nepodstatné, v tom je životní pohled. Neomýliti se v těchto věcech, v tom je životní přímost. Na mně nezáleží. Záleží na tom, co bych měl jako člověk bráti vážně. Nezáleží na tom, jestli jsem to někam přivedl. Záleží na pravdách; ty trvají, i když jsem selhal. Nejsem z těch, kteří chtějí učiti životu, ale nedám si vzíti, abych o něm nepřemýšlel. Všechno mi praví, že život je třaba bráti vážně. Rozhodně není jen výhodnou příležitostí pro žádostivce a jeho zisky nejsou výhradně na straně aktiv."

Josef Čapek, Psáno do mraků
PROGRAM VELIKONOČNÍCH BOHOSLUŽEB 2024

28.3. ZELENÝ ČTVRTEK - sederová večeře
v Husově sboru CČSH   17.00

29.3. pobožnost na VELKÝ PÁTEK v Husově sboru v 16.00,
v kostele Všech svatých v Dobříkově v 18.00

30.3. slavnost Zmrtvýchvstání Páně - vigilie na BÍLOU SOBOTU
v Husově sboru ve 20.00,
v kostele Všech svatých v Dobříkově ve 23.00

31.3. slavnost Zmrtvýchvstání Páně BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ
v  Husově sboru v 10.00,
v Ústí nad Orlicí ve 14.00


Zmrtvýchvstání

Že po tomto životě zde mělo by nás
jednou vzbudit
úděsné ječení trub a polnic?
Odpusť Bože, ale utěšuju se,
že počátek a vzkříšení všech nás nebožtíků
bude ohlášen tím, že prostě
zakokrhá kohout….
To potom zůstaneme ještě chvíli ležet…
První, kdo vstane,
bude maminka… Uslyšíme ji,
jak tichounce rozdělává oheň,
jak tichounce staví na plotnu vodu
a útulně bere z almárky kávový mlýnek
Budeme zase doma.

Vladimír Holan


NÁVRŠÍ TŘÍ TOPOLŮ
V Mariatrost rostou na strmém návrší tři topoly – uprostřed nejvyšší, po stranách dva o něco nižší – a majestátně kralují okolí. Pokaždé, když jsem šel po úpatí, musel jsem přemýšlet, v čem spočívá jejich přísná a tajuplná krása, a proč nutí mimojdoucího k modlitebnímu soustředění. Až náhle jednoho jarního dne, když jsem je spatřil v rozzelenalé nádheře, pochopil jsem jejich skrytý smysl. Podobaly se třem kvetoucím křížům. Do té doby jsem nikdy kvetoucí kříže neviděl.
Roman Brandstaetter

Milé sestry a bratři,
rád bych Vás tímto dopisem pozdravil, popřál Vám požehnané a život probouzející velikonoční svátky, v nichž proudí nejen nová míza, ale také sebe darující láska, a pozval Vás k jejich společnému slavení. A začněme přímo, bez úvodu. V židovství není největším protikladem duch a hmota, jak to známe z marxismu nebo z naší západní tradice, ale všednost, stojící v protikladu ke svatosti. Svátek je posvěcený čas. Šest dní má člověk pracovat, ale sedmý den v má odpočinout ode vší práce. Sedmý den je pro člověka svatý.
Slovo svatý se hebrejsky řekne „kadoš“ a začíná souhláskou „kuf“, která znamená „ucho jehly“, a také tak vypadá. Je-li tedy něco svaté, pak je to oddělené, podobně jako sedmý den. Ale oddělené neznamená, že je něco vyčleněno stranou, oddělené může být cokoli, na co se dokážeme podívat jinou optikou, třeba právě skrze zmíněné ucho jehly. Dívat se však na něco skrze ucho jehly je obtížné, asi jako dívat se na život, na svět a člověka optikou lásky a milosrdenství. Posvěcovat, zdá se, je tedy totéž jako naplňovat naše konání láskou. A slavit svátky, třeba právě ty velikonoční, znamená vidět svět naplněný světlem Boží štědrosti, která proměňuje a posvěcuje všednost.
Jde konec konců o mízu sebe darující lásky, ve které se svět probouzí znovu k životu a my spolu s ním. Ať nikdy neztratíme údiv před tímto zázrakem a pokoj Kristův ať naplňuje vaše srdce. Srdečně jp.POZVÁNKA NA TEMATICKÝ VEČER O INUITECH
VE STŘEDU 3.4. 2024 OD 18.00

2013  ©  CČSH Vysoké Mýto
od NcQ