Aktuality

18.2. PŘEDNÁŠKA Martina Chadimy 100. LET CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ A DRUHÝ PATRIARCHA GUSTAV A. PROCHÁZKA Suterén Husova sboru v 18.00

25.2. biblická hodina,fara ČCSH v 18.00 Křesťanské vyznání víry

28.2. FILMOVÝ VEČER Do naha! / režie Peter Cattaneo (1997)

O Bohu neříkáme tolik, kolik je třeba, ale kolik je člověk schopen pochopit a kolik může naše slabost snést. Nevysvětlujeme, co je Bůh, ale protože toho o něm s přesností mnoho nevíme, pokorně vyznáváme, že ho neznáme dokonale. I vyznání naší nedokonalosti je velkým poznáním Boha.

Svatý Cyril Jeruzalémský

"Nebát se újmy, v tom je síla. Nepotvrzovat si svou životní hodnotu životním úspěchem, v tom je životní skromnost i hrdost. Nepřehlížeti měřítka, co je velké a malé, vážné a nepodstatné, v tom je životní pohled. Neomýliti se v těchto věcech, v tom je životní přímost. Na mně nezáleží. Záleží na tom, co bych měl jako člověk bráti vážně. Nezáleží na tom, jestli jsem to někam přivedl. Záleží na pravdách; ty trvají, i když jsem selhal. Nejsem z těch, kteří chtějí učiti životu, ale nedám si vzíti, abych o něm nepřemýšlel. Všechno mi praví, že život je třaba bráti vážně. Rozhodně není jen výhodnou příležitostí pro žádostivce a jeho zisky nejsou výhradně na straně aktiv."

Josef Čapek, Psáno do mraků

PŘEDNÁŠKA MARTINA CHADIMY V ÚTERÝ 18.2. 2020 OD 18.00
100. LET CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ
A JEJÍ DRUHÝ PATRIARCHA GUSTAV ADOLF PROCHÁZKA

FILMOVÝ VEČER V SUTERÉNU HUSOVA SBORU OD 20.00

2013  ©  CČSH Vysoké Mýto
od NcQ