Aktuality

4.9. přednáška JANY SIEBEROVÉ NADĚJE NA KONCI CESTY O blízkosti a potřebě doprovázení v posledních chvílích života Sál ZUŠ v 19.00

15.9. BENEFIČNÍ ZAHRADNÍ ZÁBAVA
v Masarykových sadech u Husova sboru Program:
13.30 pohádka Dvou vousáčů
O KOUZELNÉ TUŽCE
15.00 pohádka Divadélka
z pytlíčku JAK NA OBRA
16.15 koncert pěveckého
smíšeného sboru Otakar
17.00 koncert cimbálové muziky
ROVÁŠ
19.00 ŠANSONY Markéta Voříšková
Hapka a Jiří Vedral

O Bohu neříkáme tolik, kolik je třeba, ale kolik je člověk schopen pochopit a kolik může naše slabost snést. Nevysvětlujeme, co je Bůh, ale protože toho o něm s přesností mnoho nevíme, pokorně vyznáváme, že ho neznáme dokonale. I vyznání naší nedokonalosti je velkým poznáním Boha.

Svatý Cyril Jeruzalémský

"Nebát se újmy, v tom je síla. Nepotvrzovat si svou životní hodnotu životním úspěchem, v tom je životní skromnost i hrdost. Nepřehlížeti měřítka, co je velké a malé, vážné a nepodstatné, v tom je životní pohled. Neomýliti se v těchto věcech, v tom je životní přímost. Na mně nezáleží. Záleží na tom, co bych měl jako člověk bráti vážně. Nezáleží na tom, jestli jsem to někam přivedl. Záleží na pravdách; ty trvají, i když jsem selhal. Nejsem z těch, kteří chtějí učiti životu, ale nedám si vzíti, abych o něm nepřemýšlel. Všechno mi praví, že život je třaba bráti vážně. Rozhodně není jen výhodnou příležitostí pro žádostivce a jeho zisky nejsou výhradně na straně aktiv."

Josef Čapek, Psáno do mraků

PODZIMNÍ BENEFIČNÍ ZAHRADNÍ ZÁBAVA
V SOBOTU 15.9. V MASARYKOVÝCH SADECH U HUSOVA SBORU VE VYSOKÉM MÝTĚ


BIBLICKÉ ČTENÍ PRO DĚTI ZIMA A JARO 2018
V TERMÍNECH: 31.1.; 14.2.; 28.2.; 14.3.; 28.3.;
11.4.; 25.4.; 9.5.; 23.5.; 20.6.

REKONSTRUKCE SUTERÉNU HUSOVA SBORU

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ SE USKUTEČNILO

15. ČERVNA 2016.


2013  ©  CČSH Vysoké Mýto
od NcQ