Aktuality

1.4. velikonoční dílna pro děti pletení pomlázek, velikonoční tvoření suterén v Husově sboru od 9.30

2.4. 6.neděle postní - Květná bohoslužba v Husově sboru v 9.00, v Ústí nad Orlicí ve 14.00

5.4. promítání dokumentárního filmu JESENÍKY království horské divočiny Šemberovo divadlo v 19.00

6.4. pašijové čtení na Zelený čtvrtek modlitebna v Husově sboru v 17.00

7.4. pobožnost na Velký pátek modlitebna v Husově sboru v 16.00, v Dobříkově v 18.00

8.4. vigilie na Bílou sobotu bohoslužba v Husově sboru ve 20.00, v Dobříkově ve 23.00

9.4. Hod Boží velikonoční bohoslužba v Husově sboru v 9.00, v Dobříkově ve 13.30, v Chocni v 15.00

O Bohu neříkáme tolik, kolik je třeba, ale kolik je člověk schopen pochopit a kolik může naše slabost snést. Nevysvětlujeme, co je Bůh, ale protože toho o něm s přesností mnoho nevíme, pokorně vyznáváme, že ho neznáme dokonale. I vyznání naší nedokonalosti je velkým poznáním Boha.

Svatý Cyril Jeruzalémský

"Nebát se újmy, v tom je síla. Nepotvrzovat si svou životní hodnotu životním úspěchem, v tom je životní skromnost i hrdost. Nepřehlížeti měřítka, co je velké a malé, vážné a nepodstatné, v tom je životní pohled. Neomýliti se v těchto věcech, v tom je životní přímost. Na mně nezáleží. Záleží na tom, co bych měl jako člověk bráti vážně. Nezáleží na tom, jestli jsem to někam přivedl. Záleží na pravdách; ty trvají, i když jsem selhal. Nejsem z těch, kteří chtějí učiti životu, ale nedám si vzíti, abych o něm nepřemýšlel. Všechno mi praví, že život je třaba bráti vážně. Rozhodně není jen výhodnou příležitostí pro žádostivce a jeho zisky nejsou výhradně na straně aktiv."

Josef Čapek, Psáno do mraků

POZVÁNKA NA PŘEDVELIKONOČNÍ TVOŘIVOU DÍLNU DO HUSOVA SBORU
VE VYSOKÉM MÝTĚ V SOBOTU 1.4. 2023 OD 9.30

POZVÁNKA NA PROMÍTÁNÍ DOKUMENTÁRNÍHO FILMU MARIÁNA POLÁKA

PROGRAM VELIKONOČNÍCH BOHOSLUŽEB 2023

6.4. ZELENÝ ČTVRTEK - pašijové čtení společně s ČCE
v Husově sboru CČSH   17.00

7.4. pobožnost na VELKÝ PÁTEK v Husově sboru v 16.00,
v kostele Všech svatých v Dobříkově v 18.00

8.4. slavnost Zmrtvýchvstání Páně - vigilie na BÍLOU SOBOTU
v Husově sboru ve 20.00,
v kostele Všech svatých v Dobříkově ve 23.00

9.4. slavnost Zmrtvýchvstání Páně BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ
v  Husově sboru v 9.00,
v Dobříkově ve 13.30, v Chocni v 15.00,
ve sboru v Ústí nad Orlicí ve 14.00, sloužit bude br. Petr Hurych


Zmrtvýchvstání

Že po tomto životě zde mělo by nás
jednou vzbudit
úděsné ječení trub a polnic?
Odpusť Bože, ale utěšuju se,
že počátek a vzkříšení všech nás nebožtíků
bude ohlášen tím, že prostě
zakokrhá kohout….
To potom zůstaneme ještě chvíli ležet…
První, kdo vstane,
bude maminka… Uslyšíme ji,
jak tichounce rozdělává oheň,
jak tichounce staví na plotnu vodu
a útulně bere z almárky kávový mlýnek
Budeme zase doma.

Vladimír Holan


Vážené a milé sestry a bratři,
blíží se Velikonoce, na dveře klepe jaro a ptactvo nebeské potěšuje svým zpěvem našeho ducha, aby se bilance dobrých a špatných zpráv opět trochu vyrovnala. Velikonoce, podobně jako probouzející se příroda nás učí vidět svět pohledem nové naděje a nového očekávání. I naděje se musí znovu narodit, a rodí se z víry, která nás otevírá životu.
V Talmudu, v traktátu Tamid položil Alexandr Makedonský učencům z Negevu deset otázek a jedna z nich zněla: „Kdo je moudrý?“ Ale nedostalo se mu odpovědi, kterou očekával. Dozvěděl se, že moudrý je ten, kdo se učí od každého člověka, kdo vidí a předvídá důsledky svého chování. Byla to od židovských učitelů ironizující provokace, ale Alexandr ji nakonec přijal. A Rebe Schneerson k tomu dodává, že moudrý je také ten, kdo vidí zrození, tedy nejen tmu, ale též cestu ke světlu. Je někdy těžké vidět uprostřed života plného starostí, trápení, každodenní rutiny a nejistoty klíčit něco nového, nové narození, novou naději, uvidět svět v novém světle, ale právě to je smyslem naší víry, té velikonoční, kde láska probouzí lásku, milosrdenství otevírá budoucnost. Namísto dalších slov bych rád skončil básní Václava Žďárského a popřál vám požehnané, milosrdenstvím rozkvetlé Velikonoce, kde láska Boží je sama světlem. Váš jp.2013  ©  CČSH Vysoké Mýto
od NcQ