Aktuality

7.1. Křtu Páně Bohoslužba v Husově sboru v 9.00 (Gn 1,1-5, Sk 19,1-7, Mk 1,4-11) RADA STARŠÍCH

11.1. Ekumenická bohoslužba slova (alianční týden modliteb) Modlitebna ČC evangelické v 17.00

18.1. biblická hodina, fara ČCSH v 18.00

19.1. Ekumenická bohoslužba slova V DUCHU TAIZE, řk fara v 17.30

O Bohu neříkáme tolik, kolik je třeba, ale kolik je člověk schopen pochopit a kolik může naše slabost snést. Nevysvětlujeme, co je Bůh, ale protože toho o něm s přesností mnoho nevíme, pokorně vyznáváme, že ho neznáme dokonale. I vyznání naší nedokonalosti je velkým poznáním Boha.

Svatý Cyril Jeruzalémský

"Nebát se újmy, v tom je síla. Nepotvrzovat si svou životní hodnotu životním úspěchem, v tom je životní skromnost i hrdost. Nepřehlížeti měřítka, co je velké a malé, vážné a nepodstatné, v tom je životní pohled. Neomýliti se v těchto věcech, v tom je životní přímost. Na mně nezáleží. Záleží na tom, co bych měl jako člověk bráti vážně. Nezáleží na tom, jestli jsem to někam přivedl. Záleží na pravdách; ty trvají, i když jsem selhal. Nejsem z těch, kteří chtějí učiti životu, ale nedám si vzíti, abych o něm nepřemýšlel. Všechno mi praví, že život je třaba bráti vážně. Rozhodně není jen výhodnou příležitostí pro žádostivce a jeho zisky nejsou výhradně na straně aktiv."

Josef Čapek, Psáno do mraků

POŽEHNANÝ A DOBRÝ NOVÝ ROK 2018 PŘEJE SBOR CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ VE VYSOKÉM MÝTĚBIBLICKÉ ČTENÍ PRO DĚTI
PODZIM A ZIMA 2017

REKONSTRUKCE SUTERÉNU HUSOVA SBORU

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ SE USKUTEČNILO

15. ČERVNA 2016.


2013  ©  CČSH Vysoké Mýto
od NcQ